ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Προϊόν Ποσότητα Αγορά
Μητρώο Μαθητών για 250 Μαθητές 50φ. Αγορά
Μητρώο Μαθητών για 500 Μαθητές 100φ. Αγορά
Μητρώο Μαθητών για 1000 Μαθητές 200φ. Αγορά
Μητρώο Μαθητών για 1500 Μαθητές 300φ. Αγορά
Φύλλο για 10 Μαθητές Αγορά
Αλφαβητικό Ευρετήριο Μητρώου 100φ. Αγορά
Ημερήσιος έλεγχος τάξης για 40 Μαθητές Μπλοκ Αγορά
Ημερήσιος έλεγχος Φύλλο Αγορά
Έλεγχος προόδου και διαγωγής τεμ. Αγορά
Καταστάσεις Προφορικής Βαθμολογίας Μπλοκ 40φ. Αγορά
Προγράμματα Σχολείων (6/θεσίων) τεμ. Αγορά
Προγράμματα Σχολείων (12/θεσίων) τεμ. Αγορά
Βιβλίο «Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής» 100φ. Αγορά
Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης 40φ. Αγορά
Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής 100φ. Αγορά
Τίτλοι Προόδου-Τίτλοι Σπουδών τεμ. Αγορά
Διπλώματα αγώνων-Έπαινοι-Βραβεία τεμ. Αγορά
Μπλοκ Αποδεικτικά μετεγγραφής μετά των υπηρ. Σημειωμάτων τεμ. Αγορά
Μπλοκ Πιστοποιητικά μετά των υπηρ. Σημειωμάτων τεμ. Αγορά
Μητρώο Νηπίων 50φ. Αγορά
Μητρώο Νηπίων 100φ. Αγορά
Βιβλίο Ημερήσιας λειτουργίας Νηπιαγωγείου 30φ. Αγορά
Μπλοκ «Προγραμματισμός Ημερήσιας Απασχόλησης» τεμ. Αγορά
Καρτέλες Εγγραφής Νηπίων τεμ. Αγορά
Αναμνηστικά (ενθύμια) Νηπίων τεμ. Αγορά
Βιβλίο Μητρώου Παιδ. Σταθμών 100φ. Αγορά
Βιβλίο Μητρώου Παιδ. Σταθμών 200φ. Αγορά
Βιβλίο Σιτιζομένων 100φ. Αγορά
Βιβλίο Σιτιζομένων 200φ. Αγορά
Βιβλίο Υλικού 25Χ35 100φ. Αγορά
Βιβλίο Υλικού 25Χ35 200φ. Αγορά
Μπλοκ Δελτίο Εισαγωγής Υλικού για Παιδ. Σταθμούς τεμ. Αγορά
Μπλοκ Δελτίο Εξαγωγής Υλικού για Παιδ. Σταθμούς τεμ. Αγορά

 

Βιβλιοπωλείο "Αγέρι" - Βασιλική Τριανταφύλλου - Σαμψούντος 56 - Νίκαια
Τηλέφωνο: 2104909873 - Fax: 2104303252 - Κινητό: 6972864168 - e-mail: info@ageribookstore.gr
Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by TLS.GR